GDYNIASPORT.PL
Rejestracja na Zajęcia Indoor Cycling - godz - 16:30
2018-07-18

Mamy jeszcze wolne miejsca, możesz zapisać się na wydarzenie.
Ilość wolnych miejsc: 8

DANE OSOBOWE:
Imię
 
 
Nazwisko
 
 
Płeć
 
 
Rok
 
 
Miejscowość
 
 
Telefon
 
 
Email
 
 
 
1. Oświadczam, iż nie istnieją przeciwwskazania medyczne do udziału w zawodach.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin zawodów
3. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w
formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych
osobowych Dz.Ust. nr 133) przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące
do celów organizacyjnych.

Przejdź do listy startowej