GDYNIASPORT.PL
Rejestracja na Zajęcia Indoor Cycling - godz - 16:30
2019-09-25

Mamy jeszcze wolne miejsca, możesz zapisać się na wydarzenie.
Ilość wolnych miejsc: 1

DANE OSOBOWE:
Imię
 
 
Nazwisko
 
 
Płeć
 
 
Rok
 
 
Miejscowość
 
 
Telefon
 
 
Email
 
 
 
1.Oświadczam, iż nie istnieją przeciwwskazania medyczne do udziału w zawodach.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin zawodów
3. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów organizacyjnych na warunkach określonych w KLAUZULI INFORMACYJNEJ.

Przejdź do listy startowej